Klachtenregeling


Klachtenregeling lingerie

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Klachtenprocedure:
  Indien u een klacht of suggestie heeft dan kunt u deze via e-mail, klantenservice@esterella.nl of via de post naar ons volgende adres sturen:

  Esterella Lingerie
  T.a.v. Klantenservice
  Raadhuisstraat 40
  6411 HM Heerlen

  Wij zullen alles in het werk stellen uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij binnen twee werkdagen reageren om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Garantie & klachtenregeling bij de aankoop van een borstprothese

Op een borstprothese zit een fabrieksgarantie van twee jaar na de aankoopdatum. De fabrieksgarantie betreft garantie op productiefouten. 

Beschadigingen van buitenaf, zoals gaatjes in de folie en gebruiksslijtage vallen niet onder de garantie. Inwerking van huidzuren, huidvetten en transpiratie kunnen de levensduur van de prothese verkorten. 

Indien u aanspraak wilt maken op garantie, of als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan neemt u contact op met Esterella Lingerie. Wij nemen uw klacht altijd persoonlijk in behandeling en proberen deze naar uw tevredenheid, binnen onze mogelijkheden op te lossen. 

Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie Erisietsmisgegaan.nl. Mocht u er dus met ons niet uitkomen, dan kunt u bij deze onafhankelijke klachtencommissie terecht. 

Wanneer u een vraag heeft over uw prothese, of de vergoeding van uw zorgverzekering, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)45 - 5714103. De borstprothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar kan daarom eigen risico bij u in rekening brengen.