Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Klachtenprocedure:
  Indien u een klacht of suggestie heeft dan kunt u deze via e-mail, klantenservice@esterella.nl of via de post naar ons volgende adres sturen:

  Esterella Lingerie
  T.a.v. Klantenservice
  Raadhuisstraat 40
  6411 HM Heerlen

  Wij zullen alles in het werk stellen uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij binnen twee werkdagen reageren om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Deze website gebruikt cookies om uw shop ervaring te verbeteren Meer informatie

Ok, ik heb het begrepen